Kirstine Nolfi


De behandeling van kanker en andere ziekten door rauw voedsel.
door dr. Kirstine Nolfi (1950).

Voordat ik me bewust werd van het werkelijke belang van rauw plantaardig voedsel was mijn standpunt exact hetzelfde als van de andere doktoren, namelijk de symptomen behandelen van de ziekte, zonder verder te denken aan hoe men het zou kunnen voorkomen.
Het zou de plicht van de medici in de toekomst moeten zijn om een manier te vinden ziekte te voorkomen en wel op een veel hoger niveau dan nu het geval is, in plaats van genezen achteraf.

Dat ik, als dokter, me speciaal richt op plantaardig rauw voedsel komt alleen maar door het feit dat ik ziek werd, zelfs ernstig ziek. Ik ontwikkelde borstkanker.
De ziekte was vooraf gegaan door verkeerde voeding en gewoonten tijdens mijn twaalfjarige ziekenhuisopleiding toen ik last had van een trage spijsvertering en een voortdurende maagslijmvliesontsteking, kwalen die vrij veel voorkomen onder ziekenhuispersoneel.
In al die tijd was er nog nooit een verandering gekomen in het ziekenhuisvoedsel in Denemarken, terwijl de juiste voeding toch zo belangrijk is.
Op een bepaald moment bevond ik mij in een levensbedreigende situatie vanwege een maagbloeding. Ik stopte met het eten van vlees en vis en werd vegetariër.
Pas later begon ik voor een groot gedeelte met het eten van rauw plantaardig voedsel.
Op deze manier werd mijn spijsvertering weer op orde gebracht en voelde ik me beter, alhoewel nog niet helemaal. In de winter van 1940 tot 1941 was ik buitengewoon vermoeid en mat, maar ik was niet in staat één of andere ziekte vast te stellen.
Op dat moment was ik niet in staat om te begrijpen wat er mis met me was, maar in de loop van het voorjaar ontdekte ik een kleine knobbel in mijn rechterborst.

Moe en sloom als ik was, schonk ik er geen aandacht aan, totdat ik vijf weken later ontdekte dat de knobbel was uitgegroeid ter grootte van een kippe-ei.
De knobbel was in de huid gegroeid, iets wat alleen kanker doet.
Ik had genoeg gezien om me niet te willen onderwerpen aan een behandeling van kanker zoals men dat in het algemeen pleegt te doen.
Ik consulteerde een goede vriend van me, Dr. M. Hindhede die me een biopsie ontraadde.
Het zou de bloedstroom op gang brengen en de kanker zou zich verspreiden; dus zag ik daar vanaf. En toen was het voor mij vanzelfsprekend dat ik voor 100 % op plantaardig rauw voedsel zou overstappen.

Ik ging op zoek naar de natuur en leefde gedurende een periode op een klein eiland in het Kattegat, verbleef vier tot vijf uur per dag in de zon, sliep in een tent, nam verschillende keren per dag een bad en leefde uitsluitend op een plantaardig rauw dieet.
Later introduceerde ik deze levensgewoonte in het sanatorium "Humlegaarden" .

Maar ik was nog steeds vermoeid en dat ging zo door voor de komende twee maanden en gedurende die periode werd de knobbel in mijn borst niet kleiner; het bleef onveranderd.

Maar toen kwam de vooruitgang. De knobbel nam in omvang af, mijn kracht keerde terug.
Ik herstelde zichtbaar en voelde me beter dan ik ooit had gedaan in al die jaren daarvoor.
Toen ik op deze manier gedurende een jaar een goede gezondheid had ervaren, probeerde ik, bij wijze van experiment (en drong er bij dr. Hindhede op aan) terug te keren naar een vegetarisch dieet aangevuld met 50 % plantaardig rauw voedsel.

Maar het was niet goed. Binnen drie of vier maanden begon ik een stekende pijn in mijn borst te voelen in het pijnlijke weefsel dat was overgebleven van de kanker, waar het oorspronkelijk was verkleefd aan de huid. Deze pijn nam nog erg toe in de weken die volgden en ik realiseerde me dat de kanker zich weer begon te ontwikkelen.

Weer keerde ik terug naar puur rauw voedsel en dat veroorzaakte dat de pijn snel afnam en de vermoeidheid minder uitgesproken werd.
Maar, een dokter zijnde, realiseerde ik me dat ik de ervaring die ik had opgedaan moest gebruiken om mijn zieke medemensen te helpen. Dus richtte ik mijn huis zo in dat er vier of vijf patiënten bij mij konden verblijven in de zomer daarop.
We gebruikten voor 100 % een plantaardig rauw dieet en het ging goed met iedereen,
maar het was niet helemaal bevredigend met zo weinig patiënten.
Ik begreep dat dit een goede reden was om onder geheel andere en ruimere voorwaarden te gaan werken, wilde ik enig bewijs leveren.
Op mijn initiatief werd een maatschap opgericht dat een eigendom aankocht, "Humlegaarden", dat heel geschikt was voor het doel; het werd ingericht als een sanatorium, waar ik de chef-arts werd. Hier eten we alleen rauw plantaardig voedsel, zowel de patiënten als de medewerkers en de instelling draait nu voor het zesde jaar.

Wat is nu de reden dat een 100 % rauw plantaardig dieet zo'n heilzaam effect heeft op beschaafde personen ? Ten eerste en vooral omdat rauw voedsel levend voedsel is zoals het ons wordt gegeven door de natuur. We weten allemaal dat leven op aarde geheel afhankelijk is van onze zon. Als we geen zon hadden zou de aarde zonder enig leven zijn, donker en ijskoud. Vitale kracht is daarom identiek met zonne-energie !

Volgens Dr. Hesselink is het echter alleen de plant met zijn wijd opengevouwen dunne groene bladeren, die in staat is om het zonlicht op te vangen en en op te slaan in de vorm van wortels, knollen, vruchten en zaden.
Wij menselijke wezens en de dieren, met massieve lichamen, zijn niet in staat het tot een voldoende hoog niveau te gebruiken.
Daarom, zowel mens als dier, gebruiken wij planten als bemiddelaars tussen de zon en onszelf.
Een vers, rauw plantaardig dieet is zonlicht-voedsel !

Dr. Bircher-Benner uit Zurich, realiseerde zich dit al lang geleden. Dr. Hesselink uit Nederland, gelooft dat het de atomen zijn, die de dragers van de zonne-energie zijn.

Vers, rauw plantaardig voedsel bezit de hoogste voedingswaarde en dit kan niet worden overtroffen en vervolmaakt; alles wat anders is, zoals verhitten, drogen, bewaren, gisting, conservering, zal leiden naar het verminderen en vernietigen van zijn waarde.
Gekookte groenten smaken naar niets, dus moet er iets gedaan worden om ze smakelijk te maken. We mixen veel verschillende dingen door elkaar; we voegen zout, suiker, kruiden en boter toe.
We verwijderen de kiemen en de zemelen van het graan om vervolgens het meel dat overblijft voor bakken te gebruiken. We polijsten de rijst, we raffineren de suiker; we verwijderen de schil, zaden en klokhuizen van appelen en peren, we schillen de aardappels en schrappen de wortels.
Vlees, vis, eieren en kaas verschaffen ons een enorme overvloed van dierlijk eiwit.
We maken dranken van koffie en cacao die stimulerende giften bevatten.

We gebruiken de druiven voor wijn en brandy --bedwelmende vergiften-- die in de eerste plaats de grijze cortex van de hersenen stimuleren en in een later stadium verlammen.
We conserveren voedsel met chemicaliën, zoals benzoëzuur, salcylzuur, nitraten, boorzuur, zwavelzuur om iets goed te houden en er aantrekkelijk uit te laten zien.
Verder nemen we pijnstillers, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en purgeermiddelen, allemaal sterke chemische vergiften of in ieder geval lichaamsvreemde substanties.
Onder de medicijnen die op grote schaal misbruikt worden staan tabletten tegen hoofdpijn, slaapmiddelen en purgeermiddelen voorop.
In een klein land zoals Denemarken kan de pharmaceutisch adviseur van de Algemene Gezondheidsdienst ons de volgende cijfers geven: consumptie van medicijnen tegen hoofdpijn: 150 ton, purgeermiddelen 15 ton, slaapmiddelen 9 ton, dit alles op jaarbasis.
Ook nicotine is een verwoestende stimulans, een nog sterker vergif dan alcohol;
Het hart wordt een slappe zak in plaats van een stevige spier. Menige hardwerkende man die omstreeks z'n vijftigste sterft, sterft aan hartfalen dat veroorzaakt wordt door chronische nicotinevergiftiging. Ook hier heb ik ervaren dat patiënten die op een puur, rauw plantaardig dieet overgaan langzamerhand hun smaak voor tabak volkomen verliezen.

Ook de grond wordt verkeerd bewerkt wanneer het te vruchtbaar en te eenzijdig wordt gemaakt met chemische mest. Hiermee lopen we het risico dat de grond net zo ziekelijk wordt als de mens, te veel verzuurd, overvoed en dat het zieke planten voortbrengt die niet geschikt zijn als menselijk voedsel.

Rauw voedsel wordt door mij levend voedsel genoemd, in tegenstelling met voedsel dat door verhitting is bewerkt dat ik beschouw als dood voedsel. Men moet er voor uitkijken dat het voedsel geen substanties bevat die de chemie van het organisme tegenwerkt zodat de afvalprodukten niet te lang vastgehouden worden en gaan verrotten in de dikke darm.
Het beste voedsel is daarom geheel natuurlijk voedsel dat op geen enkele manier onderworpen is aan denaturatie. (de letterlijke betekenis van denatureren is dan ook: spijzen en dranken voor consumptie onbruikbaar maken !) Hier moet nog aan toegevoegd worden dat levend voedsel veel gemakkelijker te verteren is; het helpt juist met de vertering mee net zoals een levende baby meewerkt aan zijn verlossing.
Rauwe groenten worden al in een uur tijds in de maag en darmen verteerd; gekookte groenten vereisen bijna drie uur en laten meer afvalprodukten achter, evenals weerzinwekkende ontlasting, onzuiver bloed en vergiftigde en langzamerhand verzwakte organen, terwijl rauw voedsel--levend voedsel--het zonlicht voedsel, deze vergiften oplost en uitscheidt. Rauw voedsel is gemakkelijk te verteren, het spaart en sterkt het organisme in elk opzicht omdat het leven bevat, basen en vitaminen in zijn natuurlijke, levende combinatie en relatie tot elkaar.
Iedereen die kan denken, moet in staat zijn te begrijpen dat onze tegenwoordige voeding hoogst verwoestend is en daarbij de meest gangbare en meest ernstige oorzaak van lichamelijke en psychische ziekten en constitutionele degeneratie is.
We moeten zoeken naar gezondere voeding en gezondere levensgewoonten als we nu beter willen leven en in in de toekomst.
We kunnen ons niet veroorloven om ons te schikken wanneer leven en gezondheid op het spel staan.
We kunnen slechts de enige juiste weg volgen -- het 100 % rauw voedsel dieet.

Laat ons eens een ogenblik nagaan hoe het onze verschillende ziekten beïnvloed.
In het individuele geval zal het aan de ene kant altijd afhangen van hoe goed de constitutie van een patiënt is en welke leeftijd hij heeft, en aan de andere kant hoe vergiftigd, verzwakt en geruïneerd zijn constitutie langzamerhand geworden is door het voorafgaan van slechte voeding en gewoonten.
Maar hoe dan ook, in grote lijnen kan men toch ondanks alles het volgende zeggen: als het lichaam fit genoeg is en in staat zich het exclusief rauwe dieet ten nutte te maken, dan zal het dieet een genezend effect uitoefenen op bijna al onze ziekten, zowel de ziektes die we tijdens ons leven verworven hebben als wel die door erfelijke predisposities zijn bepaald.

Zelfs de ongeboren baby kan op verschillende manieren beschadigd zijn. De verzwakte kiem kan leiden tot zowel lichamelijke als psychische ziekten. De baby kan beschadigd zijn door de verkeerde voeding van de moeder, omdat het kind gevoed wordt door het onzuivere bloed van de moeder. Dit kan de weg banen naar ziekte zodat de baby ziek geboren wordt.
Na zijn geboorte verergert zijn conditie, meestal omdat de moedermelk niet zo goed is, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Kinderen in de hele beschaafde wereld worden in meer of mindere mate als zwakkelingen geboren en wie kan de gevolgen hiervan in de toekomst inschatten ?
Daarom, hoe eerder we beginnen met puur rauw rauw voedsel, des te eerder en beter zal het zijn effect uitoefenen. Kinderen worden geholpen door de natuur, oudere personen zijn tamelijk sterk gekant tegen de natuur. Wanneer een moeder overstapt op puur rauw voedsel, neemt haar melkafscheiding onmiddellijk toe, het kind groeit in alle opzichten goed, de vitaliteit is toegenomen, en de moeder kan spoedig beginnen met een toevoeging van fijn gehakte vruchten en groenten, zelfs bij jonge babies; echter nooit fruit en groenten tegelijk, altijd gescheiden.
Het grenst aan het onbegrijpelijke dat een verandering zo snel effect kan hebben, alleen door het geven van gezonde moedermelk, zoveel als het nodig heeft en later vruchten en groenten.

Ik heb vaak ervaren hoe een stel broers en zusters die uitsluitend leefden van een rauw plantaardig dieet, gezonde, gelukkige, levendige en aardige kinderen werden in de loop van een paar maanden. Zo goed is het effect van een rauw plantaardig dieet in de jeugd, die nog wordt ondersteund door de natuur en nog niet bedorven is. Het effect verschijnt niet even snel bij volwassenen, maar het is onbetwistbaar dat rauw plantaardig voedsel ook een goed effect op volwassenen uitoefent, zelfs psychisch brengt het gelijkmoedigheid en harmonie, vriendelijkheid en sympathie.

Maar wat moeten we nu met de oudere zieken of de zeer ernstig zieke mensen die te laat met dit dieet zijn begonnen ?

Wel, ze moeten geduldig, energiek en erg geïnteresseerd zijn, en zij moeten in staat zijn voldoende te rusten, in ieder geval om mee te beginnen.
De eerste paar dagen kunnen moeilijkheden opleveren totdat zij gewend zijn aan dit andere voedsel en de andere manier van leven. Maar het zal spoedig beter met ze gaan; de ontlasting zal regelmatig worden, twee of drie keer per dag en dit is een grote aanmoediging voor velen. In het sanatorium "Humlegaarden" heeft knoflook een groot aandeel in de vooruitgang. Slechts één teentje bij iedere fruitmaaltijd heeft al zijn effect, maar het is natuurlijk nog beter om meer knoflook (5 tot 10 teentjes) bij de fruitmaaltijden te eten. Tal van geschriften door diverse onderzoekers zijn gepubliceerd over het anti-bacterieel effect van knoflook, waar mensen uit vroegere tijden alleen een vermoeden van hadden. Overeenkomstig de onderzoeken die opgetekend zijn in het "Journal of the American Chemical Society" in 1944, is het de stof allicine (in knoflook aangetroffen) die een groot afremmend effect uitoefent op bacteriën.
Deze stof is in tal van experimenten wel eens vergeleken met penicilline, waarvan het effect zeker sterker is, maar veel beperkter.
Het gebruik van knoflook is moeilijk gebleken vanwege zijn speciale geur; daarom komen mensen in Denemarken graag vaak terug in Humlegaarden om weer een serie behandelingen met knoflook te ondergaan. In het gezelschap van anderen die ook knoflook eten, kan de geur helemaal niet worden geroken.

Rauw plantaardig voedsel, en in het bijzonder rauwe aardappelen, oefenen een uitstekend effect uit op alle vormen van reumatiek en reumatoïde artritis, wanneer deze ziekten nog niet te ver gevorderd zijn. Een goed effect wordt ook waargenomen bij ziektes die aan bovenstaande aandoenigen gerelateerd zijn, namelijk belasting met urinezuur; dit slaat op aandoeningen zoals psoriasis, eenzijdige (schele) hoofdpijn, de vorming van gal-, nier- en blaasstenen.
Bijna alle huidaandoeningen worden genezen, in veel gevallen zelfs snel. Haaruitval, vetvorming en roos stoppen. Alle infectieziekten genezen of verbeteren.

De knoflook die we eten oefent een uitstekend effect uit op verrotting in de dikke darm. Een teentje knoflook aan ieder kant in de mond, tussen de wang en de kiezen, zal de zuivering en genezing in de bovenste luchtwegen enorm versnellen, in de eerste plaats en vooral de verkoudheden als je het op tijd behandelt.
Ziektes zoals neusslijmvliesontsteking, ontsteking van de keel en het strottehoofd, bronchitis en longtuberculose, voorhoofdsholteontsteking of ontsteking van de bovenkaaksholte, chronische amandel- en tandvleesontsteking, middenoorontsteking en andere, worden in de meeste gevallen genezen. Eveneens maagontsteking, maagzweer, zweer aan de twaaflvingerige darm, dikkedarmontsteking en aambeien.

Vrouwen die het rauwe dieet volgen gedurende hun zwangerschap voelen zich goed -- de bevalling gaat gemakkelijk en snel en bijna zonder pijn, de slanke, gezonde, sterke baby werkt mee.
Het rauwe voedsel produceert overvloedige en goede melk voor het kind gedurende het eerste jaar als de moeder doorgaat met dit dieet.

Wanneer een persoon op dit exclusieve rauwe dieet leeft, zal het in de regel gemakkelijk zijn om te stoppen met roken en drinken. Sterke drank smaakt niet goed samen met rauwe groenten. Roken gaat niet samen met knoflook.
Op een exclusief rauw plantaardig dieet zal men geen enkel stimulerend middel meer nodig hebben.

Wanneer iemand kanker krijgt is het organisme in de regel grondig verwoest. Kanker is het laatse stadium. Hier kan een 100 % rauw plantaardig dieet behulpzaam zijn, de pijn verlichten, het leven tot een bepaalde hoogte verlengen, omdat het overeenstemt met de patiënt. In de meest gunstige gevallen, wanneer de kanker op tijd behandeld wordt, kan het misschien ook voor jaren onder controle gehouden worden, in sommige gevallen.
Ik ben hier zelf een voorbeeld van, maar dan moet de kanker nog niet zijn doorgedrongen in de vitale organen, zoals de longen, lever of maag. En de behandeling met rauw voedsel moet zo spoedig mogelijk nadat de kanker ontdekt is, begonnen zijn. Het is een absolute noodzakelijke voorwaarde dat het voor 100 % wordt doorgevoerd.

Nu wil ik het wat vertellen over mijn eigen geval vanaf 1942 tot nu (± 1950 ?).
Tot 1946 deed ik het goed op mijn exclusieve rauwe dieet -- de kanker in mijn borst was totaal rustig en mijn algemene gezondheid goed.

Maar in het voorjaar van 1946 kregen we wat gedroogd fruit uit Zweden (rozijnen, dadels, pruimen en vijgen). Ik dacht toen dat het goed was om het te eten; maar dat was het niet.
Dit zijn vruchten die behandeld zijn met chemische vergiften om ze te bewaren en om ze er aantrekkelijk te laten uitzien. Toen ik ze voor drie à vier maanden genomen had ontwikkelde ik plotseling hevige pijnen in het littekenweefsel in de borst, op dezelfde plek als daarvoor. Weer keerde ik terug naar het frisse rauwe voedsel en de knobbel verdween.

Het laatste en meest gevaarlijke ding voor mij was echter de biopsie die mij was ontraden door Dr. M Hindhede. Ik "moest" het wel laten doen omdat zovelen, speciaal dokters, bleven volhouden dat ik nooit aan kanker geleden had. Het werd in januari 1948 gemaakt in het Radiumcentrum in Kopenhagen. De biopsie was positief; er waren kankercellen in het littekenweefsel in de huid van de rechterborst, maar het was een goedaardige vorm, scirrhus genaamd (vorm van kanker die gepaard gaat met vorming van schrompelend bindweefsel).
Mijn oorspronkelijke kwaadaardige, snelgroeiende vorm van kanker was dus, onder invloed van rauw voedsel verandert in een goedaardige vorm van kanker, die zich rustig hield.
Maar juist deze ingreep was precies dat wat de kanker weer zo erg in beweging zette, dat het me ernstig verontrustte.
Voor de eerste keer ontwikkelde ik metastases (twee kleine knobbels) in de oksel; en er waren weer 6 maanden nodig om ze te doen afnemen met het exclusieve rauwe dieet. Maar het ging deze keer goed. Sinds die tijd ben ik weer in een uitstekende gezondheid -- gedurende de hele laatste zomer was ik bij zonsopgang opgestaan en in mijn tuin waar ik verschillende uren per dag hard gewerkt heb. Dit was veel gezonder dan binnen zitten en als een dokter werken.
Ik had niet alleen de patiënten van "Humlegaarden", maar ook een grote praktijk en correspondentie buiten de stad; dit was meer dan ik aankon.

Op de 1e januari 1949 stopte ik met de praktijk en begon weer met tuinieren, hetgeen altijd mijn grote interesse heeft gehad. Voor dit doel had ik een halve hectare land vlak bij "Humlegaarden" verkregen en hier leerde ik hoe goed het was zowel fruit als groenten biologisch te kweken, dat stemt overeen met de wetten van het leven. Als mest gebruikte ik alleen compost, zeewier, stro en hooi; geen chemische mest, geen drek (mest).

Tot besluit nog een paar woorden over de praktische voorwaarden en het dagelijks gebruik van rauw plantaardig voedsel. Ik ben blij dat ik kan verwijzen naar mijn boek "Levend Voedsel" dat net is uitgebracht bij een Nederlandse uitgever en dat een gedetailleerd beeld geeft van de te volgen procedure wanneer men een verandering maakt naar een rauw plantaardig dieet.

Het zou van groot belang zijn als de medische stand een grotere kennis zou verwerven op dit gebied, naar een hogere graad dan tegenwoordig het geval is.
Artsen uit Denemarken en uit vreemde landen hebben "Humlegaarden" voor kortere of langere tijd bezocht en hebben hun ervaring in hun praktijk gebruikt.
"Humlegaarden" is jaarlijks door ongeveer duizend patiënten bezocht.
Hier leven zowel de patiënten als de leden van de staf alleen van voedsel dat niet is behandeld door verhitting. Onze ervaring is dat een overgangsdieet overvloedig genoeg is. Het rauwe plantaardige dieet kan alleen worden gevarieerd in overeenstemming met de seizoenen, en bestaat uit drie maaltijden per dag.
We krijgen een fruitmaaltijd in de ochtend en in de avond en een groentenmaaltijd in de middag. Fruit en groenten worden nooit bij elkaar gegeten.
Als de conditie van de tanden het toelaat wordt het rauwe voedsel in z'n geheel gegeten, anders moet het geraspt worden en verkleind in stukjes vlak voor de maaltijd.
Als het rauwe voedsel eenmaal is geraspt en gehakt zal het niet lang goed blijven omdat het z'n vitaminen verliest.
Het rauwe voedsel zou zorgvuldig gekauwd moeten worden, bij voorkeur zo goed dat het vanzelf naar binnen glijdt, en zelfs het geraspte rauwe voedsel behoort in elk geval heel goed vermengd te worden met speeksel. We drinken rauwe volle melk bij al onze maaltijden, vanaf een halve tot een hele liter per dag.
Gekiemde granen of gedroogde granen, geplet of onmiddellijk gemalen voordat de maaltijd met fruit wordt gegeten. Knoflook is medicijn en wordt met fruit en melk gegeten en in kleine stukjes in verschillende hoeveelheden gesneden. Alle soorten noten verschaffen een goede toevoeging. De groentemaaltijd bestaat uit groene blaadjes, wortels en knollen met een toevoeging van een theelepel honing.
Aardappelen worden met schil gegeten vanwege de aanwezigheid van de stof fluoride die het glazuur van de tanden beschermt. Op dezelfde wijze wordt al het fruit met schil gegeten.
In het geval van ziekte zoals maagslijmvliesontsteking, maagzweer e.d. is voorzichtigheid op zijn plaats gedurende de beginperiode van het dieet.

Als het exclusieve rauwe voedsel met daarbij de gezonde gewoonten de voorkeur hebben gekregen, zullen er een heleboel dingen verbeteren. Ziekten zullen langzamerhand uit de weg worden geruimd. Zwaarlijvigheid, de meest gevaarlijke van alle ziekten, zal een zeldzaamheid worden.

Het werk van de huisvrouw zal tot de helft minder worden en de vrije tijd die op deze manier gewonnen is, zal van onschatbare waarde en vreugde voor echtgenoot, kinderen en thuis zijn.
De slanke gestalte, de rechte houding, de soepele manier van lopen, de frisse gelaatskleur, de witte gezonde tanden en het weelderige haar zullen de overhand hebben.
Wanneer het lichaam gezond is, zal het resultaat onveranderlijk een gezonde geest zijn.
Onze negatieve gedachten zullen in positieve veranderen en de grootste culturele vooruitgang ontwikkelen waar de wereld op wacht. Alleen dan zal het leven het waard zijn geleefd te worden.

HOME

-